Fasády a lešení

Fasády a lešení1, Lze zateplování provádět v zimě?
Pro podmínky provádění montáže zateplovacích systémů je směrodatný technologický předpis výrobce, který je prováděcí firma povinna dodržovat. Dále je vhodné se řídit doporučením české normy.
Obecně lze říci, že při venkovních teplotách pod +5° C se nesmí práce provádět. Během provádění a nejméně 4 hodiny po dokončení nesmí teplota pod tuto hodnotu klesnout.
Pro teploty pod 5°C , ale nad 1°C mají někteří výrobci (Weber Teranova, Franken MAXIT) v sortimentu tzv. Zimní produkty.

2, Jaký izolant je vhodný při zateplení panelového domu?
Při zateplování se používají dva základní druhy izolačních hmot: pěnový polystyrén a minerální vlna . U polystyrénu lze použít pouze určitý speciální typ desek , který je určen výrobce. V rámci těchto systémů se jedná obvykle o desky tříd EPS 70F, 100F, DB+. Desky z minerální vlny se dodávají v rámci certifikovaných systémů ve dvou variantách: jako desky s podélným vláknem a desky s kolmým vláknem. Pro panelový dům jsou vhodné desky s podélným vláknem, se kterými se pracuje obdobně jako s deskami z polystyrénu. Desky s kolmým vláknem se musí celoplošně lepit a zvláštním způsobem kotvit a používají se především k zateplení RD. O tom, který z obou základních druhů desek lze použít, rozhodují požární předpisy: u objektu spožární výškou do 22,5m lze použít polystyrén i minerální vlnu, nad tuto výšku musí být použita minerální vlna s podélným vláknem. 

3, Jak dlouho trvá zateplení rodinného domu o velikosti cca 200m2 fasádní plochy?
Orientačně se dá říci, že kompletní práce (postavení lešení, nalepení izolantu, ukotvení, přesíťování sklokeramickou tkaninou, natažení lepidlem, vyzrání lepidla, penetrace, probarvená omítka, složení lešení, úklid) trvají zpravidla 3 týdny.

4, Jaký je rozdíl mezi trubkovým a rámovým lešením?
Hlavní rozdíl je v rychlosti montáže a demontáže lešení a tedy pokračování dalších prací.

5, Do jaké výšky se dá stavět lešení?
Trubkové lešení je možné stavět do výšky cca 60m, rámové lešení do výšky 45m.

6, Jak dlouho trvá postavení lešení pro RD o ploše 200m2?
Obvykle jeden pracovní den tj. 8 hod. pro rámové lešení, dva pracovní dni pro trubkové lešení.

Pojďte s námi
převléknout kabát
cz en