Žádost o dotaci

Žádost o dotaci

 

Co musím udělat, abych dostal(a) dotaci z Programu Zelená úsporám

 

1. Musíte být vlastníkem rodinného nebo bytového domu, a to:

 • fyzická osoba
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytové družstvo
 • město/obec (včetně městských částí)
 • podnikatelský subjekt
 • případně další právnické osoby

2. Musíte provést

 • KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO STANDARDU

nebo

 • KVALITNÍ ZATEPLENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ OBÁLKY BUDOVY (DÍLČÍ ZATEPLENÍ), a to alespoň tři z těchto bodů (pokud budete měnit zdroj vytápění dle podmínek Programu Zelená úsporám, stačí Vám dvě opatření):

2a
Zateplení vnějších stěn  
2b Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
 
2c
Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem  
2d Výměna oken a dveří
 
2e
Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 

 

 

Na bod 2a  je firma Tomáš Horváth zapsána v Seznamu odborných dodavatelů SOD). Na druhý (třetí..) bod si vyberete firmu ze SOD, která se specializuje na provedení této části dílčího zateplení. Pokud již některou část zateplení máte provedenu, nelze ji do počtu dvou/tří povinných bodů započítat.

 

Na body 2b až 2e Vám můžeme dát nezávazná doporučení na firmy, zapsané v SOD z Plzeňského kraje.

 

3. Pokud se rozhodnete pro provedení bodu 2a spolu s naší firmou Tomáš Horváth: 

 • vyberete si, z jakého materiálu chcete zateplení provést (materiál musí být zapsán v Seznamu výrobků a technologií (SVT))
 • zajistíme Vám výpočet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Vaší budovy, včetně návrhu tloušťky izolantu – pomocí autorizované osoby
 • předáme Vám přesný seznam podkladů, které budete pro získání dotace potřebovat
 • vyplníme a podáme za Vás žádost o dotaci, včetně zastupování při jednání se SFŽP
 • … a samozřejmě Vám provedeme kvalitní zateplení Vašeho domu :-)

 

Pro další informace nebo sjednání schůzky, kde si ujasníme všechny otázky, nás kontaktujte na adrese zelenausporam@omitkyhorvath.cz (odpovíme Vám v co nejkratším čase, většinou do 24 hodin)

 

-----

Pozn. údaje jsou čerpány z dokumentů zveřejněných k Programu Zelená úsporám, zejména z Příručky pro žadatele o podporu, jsou platné ke dni 19.5.2009 a jsou bez záruky.

Pojďte s námi
převléknout kabát
cz en